Bestyrelser
Titel
Navn
Opgaver
Mobil
Mail

Formand

Henrik Hvid Laursen

Daglig drift

Stævner

Regnskab

24976306

hhl@godmail.dk

Næstformand

Kent Brøndum

Materiel

Træner Ladies Only

OK-kort

61397848

 

Kasserer

René Reusing

Udarbejdelse regnskab 

 

rer@velas.dk  

Sekretær

Christina Møller

Kontingent badminton

Træner Ladies Only

Badminton på Toppen

Diverse arrangementer

28609671

christina.moeller86@gmail.com

Medlem

Lena Dahlgaard

Hovedbestyrelse

Faste bowlingtur

Diverse arrangementer

21757182

Fam.dahlgaard@fibermail.dk 

Medlem

Vibeke H. Pedersen

Gymnastik

Kontingent gymnastik

Opdatering hjemmeside

Facebook

42947873

vibeke_p85@hotmail.com 

Medlem

Emma Dahlgaard

Dommer

Træner Ungdom

22950044

emma_dahlgaard@fiberfart.dk 

QUICK CONTACT INFO

Meet your new team leader, Top Scorer! Create your NFL or sports website, win the online sports game and dominate your competition.

b Monday-Friday: 9am to 5pm;

Satuday: 10am to 2pm