Beretninger

Formandens beretning for 2024, holdt d. 27. januar
Nicki Birch Christiansen, tidligere formand

Så ramte vi slut januar og jeg skal hermed aflægge min sidste årsberetning, en beretning som måske bærer præg af min private situation, da jeg i juni meddelte at jeg stopper i år før tid.

Året startede hårdt med tabet af Berit Lovring, hun har altid har været et fantastisk klubmenneske, en kvinde som jeg altid har respekteret for den ildsjæl hun var og al det arbejde hun har lagt i klubben.
Berit var altid sød, hjælpsom og imødekommende, Berit har i mere end 35 år været frivillige og altid med JA hatten på – vi som klub har svært ved at sætte ord på den værdi og betydning hun har haft.

2023 har været et normalt år i vores årshjul og igen en udvikling i den rigtige retning for Fårvang Fodbold.
Jeg mener stadig som i min sidste årsberetning, er der stadig plads til udvikling for klubben og få flere af vores forældre til at deltage frivilligt.
Hvis HFIF fortsat skal bruge nøgleord som klubkultur og sammenhold, så skal vi have flere medlemmer/forældre til at støtte op om de aktiviteter der sker i og omring klubben.
Ja det kræver at der fra bestyrelsens side bliver anvist nogle tydelige rammer for hvad det vil sige at være frivillig og hvad vil det betyde for vores medlemmer hvis vi ikke har frivillige kræfter nok.
Hvis vores medlemmer/forældre man ikke gør noget og hvis for mange gemmer sig og tænker, at tingene nok sker af sig selv, så går det galt.

Frivillighed
Vi skal tilbage til den ånd, hvor vi hjælper og støtter op om klubbens aktiviteter, hvor lønnen er fællesskabet som har en stor effekt på de midler vi kan bruge i klubben og være med til at skabe en god klub.


Vi i 2023 været med til større aktiviteter udenfor for klubben som Hede Rytmer, Vejfesten og GMB arrangementer. Klubben har brug for opbakning til disse arrangementer i løbet af året – de har stor indvirkning på kontingentet, køb af bolde og tøj, samt om vi kan sende hold til stævner i ind og udland.

Et lokalsamfund som Fårvang har behov for en stærk idrætsforening og en sund fodboldafdeling i fortsat udvikling. Dette har været lettere tidligere, hvor det nærmest har været en selvfølge at når vi meldte vores barn ind fulgte familien med.

Børne- og ungdomsfodbold
Vi har i 2023 haft en lille nedgang på ungdomsfodbolden, stadig fantastisk med alle de børn som kommer til fra nær og fjern for at spille fodbold her, der har været pæn aktivitet på børne- og ungdomsholdene i turneringerne hos DBU og DGI.

En kæmpestor ros skal gå til de mange stabile trænere og assistenter, som vi har i klubben som bare stille og roligt får tingene til at fungere bag kulissen. Det er en fornøjelse med den tid og de kræfter de ligger for vores ungdom.

Vi havde igen i 2023 arrangeret fodboldskole i samarbejde med DGI. Maria Læborg og Nicki Christiansen, samt en flok dygtige trænere og hjælpetræner har brugt deres fritid og ferie på at gøre denne uge helt fantastisk for rigtig mange børn.  Ca. 165 børn samt en Miniskole om torsdagen med 30 børn, hvor de yngste på 3-5 år fik en lille indflyvning til hvad det venter dem og vi gentager selvfølgelig succesen igen i år.
Fodboldskolen er nærmest udsolgt med kun 3 pladser tilbage.

Nytårskuren blev desværre aflyst – men er lige blevet godt afviklet med god stemning i hallen.

I 2023 deltog flere af vores ungdomshold igen fornøjelsen af at deltage i Ramsing Cup i Spjald – nogle skønne dage derude med en masse kamp og ikke mindst det sociale, så også at forældrene nød at være en tur i Spjald😊

Igen en stor opbakning til ungdomsafslutning en fredag aften, ny deltager rekord godt styret af Helle. Tak Helle

 

Cykelsponsorløb

Vi afviklede igen i 2023 cykelsponsorløb hvor børn og voksne kom og cyklede i en lille times tid og hyggede bagefter. Et godt resultat som vi igen vil gennemføre i 2024 og med håb om at endnu flere af vores medlemmer deltager, da denne time på cyklen har betydning for fællesskabet mellem store og små, samt et vigtig støtte økonomisk for vores klub.

 

Silkeborg Mesterskaberne:
To fantastiske dage i pinsen med en masse fodbold og en super stemning og ca. 4500 gæster besøgte HFIF.
To dage hvor vejret igen var med os og det var en sand fornøjelse med alle de frivillige der bakker op, ja selvom de ikke længere har børn eller selv spiller i klubben.
På samme tid havde vi gang i oprydningen til Hede Rytmer.
Stævnet blev en kæmpe succes for klubben med omkring 260 hold og et flot overskud – Igen i 2023 havde vi en Tombola hvor der var en masse børn og bedsteforældre som solgte lodder
😊
En stor tak til Ole og Michael for jeres koordinering af stævnet og alle andre frivillige for jeres indsats i pinsen. Stævnet har stor betydning for klubben, så håber at endnu flere vil bruge nogle i timer i et fedt fællesskab i 2024, så vi igen får et godt stævne.
Nu er der allerede 61 hold tilmeldt.

 

Seniorfodbold:
Vi har haft et fornuftigt 2023 i senior afdelingen, foråret bød på en nedrykning fra serie 4 til serie 5 for vores ene serie 4 hold.

Efteråret bød på 4 seniorhold, da vores ”rumænske” gutter vente tilbage til HFIF og nappede en oprykning til serie 4, desværre må vores 1. hold en tur ned i serie 3.
I 2023 tog Oldboysholdet i Allerød og tog sejren i DBU pokalen for +40.

Tak til trænere og holdledere for den store indsats på alle seniorhold.

Jeg håber alle spillere vil fortsætte med at hænge godt i, støtte klubben, vores aktiviteter og ikke mindst vores trænere/holdledere.

Kunstbane:
Kunstbane udvalget arbejder videre med projektet.

HFIF’s venner + Frivillige.
Vi må ikke glemme at vi igen i det forgangne år har haft en gruppe mennesker, der har udført en masse praktisk arbejde i klubben. En stor tak for det jeres tid og indsats.

 

Afslutning og Fremadrettet
Til sidst vil jeg opfordre flest mulige til at byde ind i forhold til vores arrangementer omkring vores forening, set i forhold til fællesskab og hvilken betydning det har for klubben.

Vi ser frem mod 2024 hvor flere arrangementer kræver at vi har opbakning fra alle medlemmer/forældre.
For mig er det lidt bekymrende at vi den 2. februar skal bruge 12 voksne og det er stadig ikke lykkes at finde.
I 2024 kommer SM24 18. og 19.maj, Hede Rytmer sidst i Maj, Vejfesten i september og GMB 1. november (20 voksne) 15. november (35 voksne).
Så sæt allerede nu et kryds i kalenderen, for det er hyggeligt og sjovt når vi løfter i flok.
En særlig tak vil jeg sende til Per Larsen. Tak for din tid, samarbejde og særligt omkring din indsats for livet her i og omkring klubhuset/Ishus.

Til allersidst en stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen for jeres frivillige arbejde selvom flere af jer ikke bor i Fårvang, særligt en tak for den ekstra indsats i har gjort efter jeg meldte pas.
Stor tak til dig Camilla efter rigtig mange år som kasserer i fodbold.
Stor tak til hovedformand Morten Jensen som altid er frisk på en snak.

En stor tak til sponsorer, frivillige, forældre og alle andre der har støttet klubben.

Og endelig: tak for jeres opmærksomhed og tid her lørdag eftermiddag.

QUICK CONTACT INFO

Meet your new team leader, Top Scorer! Create your NFL or sports website, win the online sports game and dominate your competition.

b Monday-Friday: 9am to 5pm;

Satuday: 10am to 2pm