Badminton

Bestyrelse

Titel

Navn

Opgaver

Tlf

Mail

Formand

Henrik
Hvid Laursen

Daglig
drift

Stævner

Regnskab

24976306

hhl@godmail.dk

Næstformand

Kent
Brøndum

Materiel

Træner

OK-kort

61397848

Kasserer

René
Reusing

Udarbejdelse
regnskab 

rer@velas.dk  

Sekretær

Christina
Møller

Kontingent
badminton

Træner

Badminton
på Toppen

Diverse
arrangementer

28609671

christina.moeller86@gmail.com

Medlem

Lena
Dahlgaard

Hovedbestyrelse

Faste
bowlingtur

Diverse
arrangementer

21757182

Fam.dahlgaard@fibermail.dk 

Medlem

Vibeke H.
Pedersen

Gymnastik

Kontingent
gymnastik

Opdatering
hjemmeside

Facebook

42947873

vibeke_p85@hotmail.com 

Medlem

Emma
Dahlgaard

Dommer

Træner

Ungdom

22950044

emma_dahlgaard@fiberfart.dk 

QUICK CONTACT INFO

Meet your new team leader, Top Scorer! Create your NFL or sports website, win the online sports game and dominate your competition.

b Monday-Friday: 9am to 5pm;

Satuday: 10am to 2pm