Omklædning

Dokumenter:

Se på denne side, hvor I skal klæde om.


Helt generelt:

Omklædning 1, 2, 3, 7, 8: Drenge
Omklædning 5, 6: Piger

Omklædning 4: Dommere

Det er vigtigt, at I benytter det omklædningsrum som fremgår af oversigten.


Hav forståelse for, at der i visse årgange vil være trangt i omklædningsrummene.