HFIF’s venner

5. marts 2019

Som opfølgning på det succesfulde møde lørdag den 26. januar med 35 seniorer var der mandag den 4. marts et stiftende møde i det udvalg, der er døbt ”HFIF’s venner”.


Bjarne Bodal, Poul Erik Thøgersen, Susanne Hansen og Poul Erik Søgaard, der alle deltog på mødet den 26. januar fik sammen med Karoline Asmussen, Lars Michelsen og Ole Frandsen fra bestyrelsen, lagt nogle rammer for gruppen.


Der stræbes efter at arrangere 3 arbejdsdage inden sommerferien. Den første bliver lørdag den 30. marts og det bliver fra kl. 09.00 – 13.00. Der startes med rundstykker og sluttes med en øl/vand og en pølse.

Umiddelbart efter den 30. marts vil der blive planlagt yderligere 2 arbejdsdage. Medio juni evalueres forløbet og hvordan det skal fortsætte.

Til den første dag – den 30. marts – vil man også tale med de fremmødte om hvordan de mere dagligdags/ugentlige rutiner håndteres. Der vil også blive hensyn til at der skal være opgaver af forskellig karakter.


Vi vil indkalde til arbejdsdagene via mail og via en begivenhed på Facebook og tilmelding vil være nødvendigt – af hensyn til indkøb, men også af hensyn til planlægning af hvilke opgaver der skal udføres. Der vil også blive annonceret via infoskærmen i Brugsen.

Til den første arbejdsdag forventes det, at vi skal arbejde med bl. a. nedtagning af reklameskilte ved bane 2 og i hallen, samt vask/rengøring af reklameskilte.


Klubben skal se på om det er muligt at indkøbe lidt redskaber, trillebøre osv.