HFIF’s venner er kommet godt i gang

7. april 2019

Lørdag den 30. marts havde HFIF’s venner sin første arbejdsdag. Næsten 30 mødte op, så dagen blev en stor succes.

Denne dag blev der gjort godt og grundigt rent i og omkring klubhuset. Der blev pillet reklameskilte ned og reklamerne på bane 1 blev gjort rene. Der blev også ryddet en masse ud og kørt til genbrug. Og meget mere. En meget stor tak skal lyde til de fremmødte.


Den såkaldte styregruppe bestående af Bjarne Bodal, Susanne Hansen, Poul Erik Thøgersen og Poul Erik Søgaard mødtes den 4. april for at evaluere forløbet og kigge på kommende arbejdsdage. Karoline Asmussen og Ole Frandsen var med fra bestyrelsen.


Det blev besluttet på mødet, at der løbende indkaldes til månedlige ”rengøringsdage” – vask af vinduer m. v. Den del tager Susanne Hansen sig af.

Derudover planlægges en ny arbejdsdag, som bliver mandag den 27. maj kl. 17.00 – 20.00. Der oprettes en begivenhed på facebook, som vi opfordrer folk til at tilmelde sig.


Der blev lavet en slags bruttoliste over ting vi gerne vil have lavet:´

Rengøring og oliering af ishus
Rengøre det gule boldrum
Buske og rødder foran boldrum fjernes
Oprydning container
Nyt loft sættes op på kontor
Skraldespande spændes fast
Gøre pokaler rene
Flytte infoskærm fra hallen til klubhuset
Klippe hæk
Mere lys på terrasse og omkring klubhuset
Vindue og dør på bagsiden udskiftes
Nye hylder i tøjrummet
Nye magneter på skabet i tøjrummet
Flytte måltavle