HFIF bestyrelser

Herunder en samlet oversigt over bestyrelserne i Horn-Fårvang IF


HFIF Hovedbestyrelse

Formand: Jan Iversen, 2374 1856, ivers@fibermail.dk
Næstformand: Henning Henriksen, 4012 8416, phh@fiberpost.dk
Sekretær: Anja Abildgaard, 2876 2705, aabildgaard@gmail.com

Kasserer: Mette Henriksen, 3110 2021, janhenriksen.el@mail.dk 

Herudover en repræsentant fra:
- Fodboldafdelingen
- Badminton/Gymnastikafdelingen
- Motionsafdelingen


HFIF Badminton/Gymnastik/Yoga

Formand: Henrik Hvid Laursen, 2497 6306, hhl@godmail.dk 
Næstformand: Kent Brøndum Nielsen, 6139 7848
Kasserer Rene Reusing, rer@lmo.dk 
Sekretær Christina Møller,  2860 9671, christina.moeller86@gmail.com

Lena Dahlgaard, 2175 7182, fam.dahlgaard@fibermail.dk
Vibeke Pedersen, vibeke_p85@hotmail.com 

Emma Dahlgaard, Emma_Dahlgaard@fiberfart.dk 


HFIF Fodbold

Formand: Ole Frandsen, 23 374 375, olef@dbujylland.dk
Helle Gehrt, 2466 0110, gehrt@hotmail.dk
Lars Michelsen, 2080 0461, lars06@mail.dk 

Danut Stoleriu, 7180 5456, yabu@his@yahoo.com 

Morten Jensen, 2139 0056, mvj@ep.dk

Mikkel Kaufmann, 5071 1937, mikkellaeborg@hotmail.com

Kim Skov, 6160 6162, kimskov@hotmail.com

Kasserer: Camilla Larsen, 2539 4566, camillalarsen83@gmail.com 

Kasserer: Karoline Asmussen, 2096 4877, karoline_as@hotmail.com


HFIF Motion

Formand: Kenneth Kristensen, 2875 5071, kk8882@live.dk
Næstformand: Tommy Mathiesen, mail@faarvangblik.dk
Sekretær: Kirsten Laursen, kkl@fibermail.dk
Vedligholdelse: Søren Jørgensen, anna-soren@mail.tele.dk
Materiale: Kim Skov, kimskov@hotmail.com
Instruktører: Bjarne Møller, tvilum.hereford@mail.dk
Menigt medlem: Benny Nielsen, blsm8882@hotmail.com