HFIF bestyrelser

Herunder en samlet oversigt over bestyrelserne i Horn-Fårvang IF


HFIF Hovedbestyrelse

Formand: Jan Iversen, 2374 1856, ivers@fibermail.dk
Næstformand: Henning Henriksen, 4012 8416, phh@fiberpost.dk
Sekretær: Anja Abildgaard, 2876 2705, aabildgaard@gmail.com

Kasserer: Mette Henriksen, 3110 2021, janhenriksen.el@mail.dk 

Herudover en repræsentant fra:
- Fodboldafdelingen
- Badminton/Gymnastikafdelingen
- Motionsafdelingen


HFIF Badminton/Gymnastik/Yoga

Formand: Henrik Hvid Laursen, 6015 4706, hhl@ofir.dk 
Næstformand: Kent Brøndum Nielsen, 6139 7848
Kasserer Rene Reusing, 5133 1654, rer@lmo.dk 
Sekretær Lena Dahlgaard, 2175 7182, fam.dahlgaard@fibermail.dk
Ungdom: Christina Møller,  2860 9671, christina.moeller86@gmail.com

Ungdom: Betina Sørensen, 5092 7402, Hejne-betina1502@live.dk
Senior: Vibeke Pedersen, 2851 0348, vib@nicehome.dk 


HFIF Fodbold

Formand: Ole Frandsen, 23 374 375, olef@dbujylland.dk
Mads Frandsen, 2396 3596, m-frande@hotmail.com
Helle Gehrt, 2466 0110, gehrt@hotmail.dk
Louise Møller, 6074 0405, louise_bm87@hotmail.com
Maria Jørgensen, 2811 0361, rissedj@hotmail.com

Brian Læborg, 2984 0994, brian-In@hotmail.com 
Martin Lovring, 2014 5294, marlov94@hotmail.com 

Kasserer: Camilla Larsen, 2539 4566, camillalarsen83@gmail.com 

Kasserer: Heidi Laursen, 4021 3614, hlc4@fiberpost.dk


HFIF Motion

Formand: Kenneth Kristensen, 2875 5071, kk8882@live.dk
Næstformand: Tommy Mathiesen, mail@faarvangblik.dk
Sekretær: Kirsten Laursen, kkl@fibermail.dk
Vedligholdelse: Søren Jørgensen, anna-soren@mail.tele.dk
Materiale: Kim Skov, kimskov@hotmail.com
Instruktører: Bjarne Møller, tvilum.hereford@mail.dk
Menigt medlem: Benny Nielsen, blsm8882@hotmail.com