Fårvang-dommer med store ambitioner

22. februar 2017

Mit navn er Andreas Gravers Klitgaard, og jeg er fodbolddommer, hvilket jeg har været siden starten af marts 2015. Jeg tog dommerkortet som 21-årig og er i dag 23 år. Inden jeg blev dommer havde jeg spillet fodbold fra omkring 14 års alderen, hvilket har betydet jeg har en stor interesse og tilknytning til fodbold.


Som så mange andre unge skal man på et tidspunkt vælge en uddannelse. Mit valg faldt på Aalborg Universitet og dermed lå det i kortene at jeg skulle flytte hjemmefra. Inden jeg drog til det nordjyske besluttede jeg mig for at tage dommerkortet, da jeg ikke regnede med at få tid til at gå til fodbold. Valget af ikke at spille fodbold betød, at jeg sparede kontingentet til en klub, og da det at være dommer er lønnet, så var der for mig en økonomisk fordel ved at tage dommerkortet. I stedet for at betale for fodbold kunne jeg nu tjene på at dømme og dermed supplere SU’en, da dommerlønnen tæller som et honorar, hvilket er skattefrit. Jeg så med andre ord dommerkortet som min mulighed for at bevare tilknytningen til fodbolden. Samtidig skal det ikke være nogen hemmelighed, at professionel fodboldspiller bliver jeg aldrig, men hvor langt kan jeg nå som dommer?


Søndag den 8. marts 2015 bestod jeg dommereksamen, og dermed måtte jeg nu dømme turneringsfodbold. Dommerkortet var en realitet, og dertil skal lyde en stor tak til HFIF, som tilbød mig at dække omkostningerne i forbindelse med erhvervelsen. Jeg fik altså dommerkortet ganske gratis – ”ingen binding eller skjulte gebyr” – dermed ingen ”hjemmebanedommer” til HFIFJ. Som ny dommer starter man med at dømme ungdomsfodbold dvs. fra U19 og ned, dog er de første kampe typisk U15. Det første halvår foregik i Silkeborg-området, hvorefter jeg efter sommerferien flyttede til Aalborg og dermed indmeldelse i Aalborg dommerklub. I mine første 3 kampe i det nordjyske sendte dommerklubben ”vejledere” ud for at se mig an. Det resulterede i at jeg fik tildelt en ”udviklingskamp” i U19, hvilket jeg bestemte følte mig klar til efter næsten 2 halvsæsoner med U17 og lavere årgange. Jeg blev efterfølgende tilbudt at indgå i den lokale talentgruppe, hvilket jeg bestemt gerne ville. Det betød at jeg fra forårssæsonen 2016 nu var talentdommer, og dermed rykkede op i serie 4 efter et år som dommer. Som talentdommer får man tildelt ca. 4 ”udviklingskampe” pr. halvsæson. En ”udviklingskamp” er en kamp på mit dommerniveau (Serie 4), hvor en udvikler observerer min dommergerning, og på denne baggrund har vi efterfølgende en samtale om kampen. Jeg får 3 positive punkter, som jeg skal fastholde og 3 udviklingspunkter, som jeg skal forsøge at forbedre til næste kamp. Afslutningsvist får jeg en karakter som indikerer om jeg er berettiget til at skulle i betragtning til en oprykning, altså til serie 3. Denne oprykning kom efter efterårsæonen 2016.


Så for at opsummere er jeg på 2 år gået fra at være ungdomsdommer (U14-U19) til nu at være dommer i serie 3. I løbet af denne periode er jeg kommet med i den lokale talentdommergruppe, hvilket betyder at mine kampe følges med henblik på at få mig frem i rækkerne. Min ambition med dommergerningen er, at jeg som minimum kommer til at dømme Jyllandsserie. Forhåbningerne er at jeg bliver god nok til Superligaen, hvilket betyder at jeg prioriterer det at være dommer meget højt og altid forsøger at gøre næste kampe bedre både for spillere og mig selv. Som en tilføjelse har jeg taget linjedommer-kursuset, da det er et krav til talentdommere, hvilket betyder jeg er på ”linjen” i serie 2, og det har jeg været i et år nu.


Min dommerkarriere er gået hurtig og en del af forklaringen, mener jeg, skal findes i at jeg har spillet fodbold i mange år. Jeg ved bl.a.; hvordan jeg mest hensigtsmæssigt placerer mig i forhold til spillet, hvordan spillerne agerer, reagerer og deres hensigt. Alt dette giver mig som dommer et bedre indblik i spillet og hjælper mig med at tage den rigtige beslutning i de situationer, hvor det er nødvendigt som dommer at gribe ind. Den største ”overraskelse” jeg oplevede i det at gå fra spiller til dommer var sværhedsgraden i at dømme offside – ikke offside. Jeg var som spiller aldrig i tvivl og var hurtig til at fortælle dommeren, om der var offside eller ej – men uden linjedommere er offsidevurderingen en udfordring for dommeren. Et andet aspekt af dommergerningen som virkelig tiltaler mig er, at du er lederen på banen, hvilket til tider stiller udfordrende krav til dig. Som dommer har du ansvaret for at kampen afvikles korrekt, styr på fodboldloven, samtidig med at du skal bevare overblikket over banen. Det gælder både bænken, trænere og selvfølgelige de 22 spillere på banen. Specielt i kampene fra serie 3 og ned er du enedommer – der er altså ingen hjælp at hente. Du er alene og i hektiske kampe bliver det specielt svært at holde hovedet koldt og ikke lade sig påvirke af hverken miljøet (tilskuerne) eller frustrerede spillere. Det bliver ikke nemmere af at spillere og trænerne meget sjældent egentlig kender fodboldloven, og her er det vigtigt at man som dommer ikke bliver påvirket, fordi du har loven på din side. Det medfører helt naturligt at nogle kampe føles bedre efterfølgende end andre, men det er netop i disse kampe at man virkelig lærer noget som dommer – OG som menneske – fordi næste gang en lignende situation opstår er du forberedt og har lært at tackle den givne situation. Dermed opnår du det mest vigtige som dommer – at lederegenskaberne virkelige skinner igennem, og således opnår du accept fra spillere/trænere. Kampen afvikles i de rammer du tydeligt har klargjort overfor spillerne/trænerne og disse kampe er en fornøjelse at dømme, da det går lige efter bogen og fornemmelsen i kroppen efter kampen er unik – Hvilket netop er motivationen bag det at være dommer! Dommergerningen giver udover en supplerende indtægt også noget til CV-et, da du netop er en leder i kampene.


Elsker du fodbold, udfordringer og det at stå med et ansvar, så er dommergerningen et oplagt bud. Om du har eller ikke har spillet fodbold er ligegyldigt, da det er en læringsproces at være dommer. Mulighederne for at komme højt op i rækkerne forbedres jo tidligere man kommer i gang med dommergerningen, men det er hverken en garanti eller et krav. Så hvis man har en lille ide om at blive dommer er det bare at få taget dommerkortet og komme ud på banen med fløjten i hånden, det sorte tøj på overkroppen og få sat fodboldkampen i gang – Glæd dig til en anden måde ”at spille” fodbold på.

Har du spørgsmål og/eller lyst til at høre mere om det at være dommer er du velkommen til at kontakte mig på mail andreas8882@hotmail.com 


I er også velkommen til at kontakte fodboldformand Ole Frandsen for nærmere oplysninger. Der starter et kursus i Silkeborg den kommende weekend, men det er også muligt at tage dommerkortet et andet sted, hvis du ikke lige kan med så kort varsel.


Horn/Fårvang IF dækker udgifterne til dommerkortet.


Se mere her: http://www.dbujylland.dk/uddannelse_og_traening/Course/Course.aspx?CTI=627&sA=3