BESTYRELSESMEDLEMMER SØGES

9. oktober 2019

Hvis du vil være med til at præge udviklingen i en god og velfungerende klub, så læs videre…

Fodboldbestyrelsen skal bestå af minimum 7 personer og vi vil som udgangspunkt mangle 2-3 stykker, når der er generalforsamling lørdag den 25. januar.

Vi er derfor interesseret i på forhånd at høre fra mulige kandidater. Vi leder efter engagerede kvinder eller mænd, der brænder for at gøre en forskel og som vil være med til at koordinere de mange opgaver der skal udføres.

Nedenfor er angivet eksempler på ”roller”. Har du interesse her i eller vil du foreslå emner, så kontakt Camilla Larsen 2539 4566 - eller Helle Gehrt 2466 0110 eller Ole Frandsen 2337 4375

Bestyrelsesarbejdet generelt, det forventes

 • At man deltager engageret og brænder for at gøre en forskel
 • At man deltager i ca. 6 møder om året (hver anden måned)
 • At man hjælper ved vores største stævne, Silkeborg Mesterskabet i Pinsen
 • At man giver feedback på mails, som rundsendes vedrørende aktuelle emner/udfordringer
 • At man er loyal over for beslutninger der tages i bestyrelsen

Alle der brænder for opgaverne skal være velkomne i bestyrelsen. Vores udgangspunkt er, at vi søger personer, der kan have interesse i en af de tre "profiler", som er beskrevet herunder. 

Bestyrelsesmedlem - ”den praktiske”

 • Ansvarlig kontakt til HFIFs Venner
 • Tovholder på arbejdsdage
 • Gerne være en god ”håndværker/praktiker”
 • Ansvar omkring vedligehold af klubhus og området

Bestyrelsesmedlem - ”fokus på børn- og ungdom”

 • Ansvarlig kontakt til børne- og ungdomshold (U5-U17)
 • Hjælpe med at finde trænere til holdene
 • Løbende kontakt til trænere
 • Hjælpe med afklaring af problemstillinger omkring; trænere, forældre og spillere
 • Koordinere/fastlægge indendørs tider
 • Hjælpe med at arrangere ungdomsafslutning (fredag uge 41)

Bestyrelsesmedlem - ”Fokus på seniorafdeling”

 • Ansvarlig kontakt til seniorhold
 • Kontakt til trænere og holdledere
 • Hjælpe med afklaring af problemstillinger omkring; trænere og spillere
 • Hjælpe med at arrangere seniorafslutning (første lørdag i november)
 • Koordinere/fastlægge indendørs tider
 • Kontakt til kampfordeler