Bestyrelse

Titel Navn Opgaver Tlf Mail
Formand Henrik Hvid Laursen

Daglig drift

Stævner

Regnskab

Gymnastik

Yoga

24976306 hhl@godmail.dk
Næstformand Kent Brøndum

Materiel

Træner

OK kort

61397848
Kasserer René Reusing Udarbejdelse regnskab  rer@velas.dk  
Sekretær Christina Møller

Kontingent

Træner

Badminton på Toppen

Diverse arrangementer

28609671 christina.moeller86@gmail.com
Medlem Lena Dahlgaard

Hovedbestyrelse

Faste bowlingtur

Diverse arrangementer

21757182 Fam.dahlgaard@fibermail.dk 
Medlem Vibeke H. Pedersen

Opdatering hjemmeside

Facebook

vibeke_p85@hotmail.com 
Medlem Emma Dahlgaard

Dommer

Træner

Ungdom

22950044 emma_dahlgaard@fiberfart.dk