Beretning 2020

25. januar 2020

Beretning 2020

Indledning
Som sædvanligt, har jeg som forberedelse til min beretning, kigget lidt på hvad der er sket på vores hjemmeside og vores Facebook-side i 2019. Og jeg må sige, at der er sket rigtig meget på Facebook-siden, hvor vi nærmer os 1300 følgere. Det er mere end en fordobling over de sidste 4 år.

Og der er sket meget i 2019, jeg kan næsten allerede nu sige, at det bliver svært at leve op til det i 2020.

Integration
Året startede godt med at Ionut Harton og Danut Stoleriu i fællesskab blev tildelt klubbens idrætspris for deres store arbejde for integration. Et arbejde der har stået på i efterhånden en del år og som jeg synes vi fortsat skal kæmpe for at have fokus på, da mange østeuropæere bosætter sig i byen og derfor skal vi også gerne have dem som en del af klubben.

Det er dog ikke nogen nem opgave, da både danskere og ikke-danskere gerne vil spille med sine landsmænd og derfor er vores tidligere ønske om, at der på et hold skal være minimum 50% danskere, ja den målsætning har været svært at opfylde i 2019. Vi har i øvrigt haft et nyt tiltag – Futsal for en stor gruppe rumænere, der træner i hallen hver fredag i vinterperioden.

Nye tiltag
Et andet nyt tiltag kan vi takke Kim Skov for, og det handler om oldboys-fodbold. Vi har igennem et par år kun været i stand til at mønstre et Veteran-hold i 7-mands turneringen, men efter et fint stykke arbejde fra Kim, ser det ud til at vi igen kan stille med et oldboys-hold.

E-fodbold er noget som popper op i mange klubber og det synes jeg også vi – i skøn forening med hovedafdelingen – skal se på, om det er noget vi skal gå ind i, gerne i en kombination med ”rigtig fodbold”. Rigtig mange klubber har problemer med at holde medlemstallet og det har vi også – set over en 10-årig periode. Vi skal tænke nyt og jeg tror vi skal med på den bølge der kommer om lidt og hvor der laves turneringer i e-fodbold, det vil sige hvor der spilles FIFA.

Fodbold er kultur
Ellers må man sige at hvis man siger 2019 er det svært ikke at komme ind på herreseniorfodbolden. Oprykning til serie 1 og serie 3 gjorde at 2019 blev et år, hvor vi efter serieforhold fik utrolig meget omtale og der er god grund til at lykønske 2 x Lars (Dahl og Velling) for et flot stykke arbejde, men også til alle de andre folk omkring holdene og her vil jeg med navns nævnelse sige Brian Pedersen, Steen Jakobsen, Benny Nielsen og Jonas Poulsen. Vi fik også succes i Pokalturneringen og fik masser af omtale på den konto.

Fodbold er følelser og for mit eget vedkommende blev jeg rigtig stolt af den indsats som der blev leveret i 2019. Jeg oplevede nemlig, at det var en hel by der stod sammen om de flotte resultater. Det var ikke kun 11 spillere der præsterede, opbakningen var helt enorm, og vi var næsten altid i overtal på lægterne, også på udebane.

Spillerne knoklede røven ud af bukserne og på sidste spilledag i øsregnvejr havde Kvik/Aalestrup reelt ikke en chance. Drengene ville det så meget, og 245 tilskuere, her af mange jeg ikke havde set på Stadion i årtier var ude og se. Da det hele var slut oplevede jeg nogle af vores mest inkarnerede tilskuere stå med tårer i øjnene. Det var rørende må jeg sige.

2019 var et helt enestående år, som vi vil huske meget længe.

Stor seniorafdeling
Det skal blive spændende, om vi kan leve op til de udfordringer vi står over for her i 2020. Jeg håber, at vi som klub er stærk nok til at håndtere det, også selv om vi må forvente, at det bliver sværere nu vi er kommet en række højere op med de to øverste hold. Vi har som klub en af de største seniorafdelinger i området. Vi har haft mere end 100 spillere på vores fire seniorhold i 2019, det er godt nok ret vildt. Vi er mange folk i kulissen, der arbejder for, at vi skal holde skruen i vandet, så vi kan fastholde mange spillere til træning og til kamp. Det er bestemt ikke nogen let opgave og i sidste ende handler det om, at rigtig mange mennesker vil bruge rigtig meget af deres fritid på at få det hele til at fungere, og at vi som klub ikke gør den store forskel på, om man spiller serie 1 eller serie 6.

I forhold til den sæson som vi netop har taget hul på, kan jeg konstatere at vores nye dygtige cheftræner Kim Christensen er blevet taget godt imod med et fint fremmøde til træning.

 

Økonomi og frivillighed
Camilla Larsen vil senere gennemgå økonomien, men det er ingen hemmelighed, at der gøres en stor indsats i denne klub for at gennemføre arrangementer, der sikrer klubben en god økonomi. Her er Silkeborgmesterskabet i Pinsen selvfølgelig det helt store flagskib. I kan alle være stolte af så flot et arrangement, som vi år efter år får afviklet, det kræver flere ressourcer end mange tænker over. På den ene side kan vi bryste os af, at det er flot at så mange vil hjælpe til, men jeg tror modsat også, at vi nogle gange er fortvivlet over så mange folk, der skal spørges før end det lykkedes at få tingene til at ske. Det er virkelig et område, der kræver stor fokus; hvordan involverer vi folk og hvordan skaffer vi folk nok til at fastholde det niveau, som vi har i dag.

HFIF’s venner
Med pæn stor succes introducerede vi i 2019 HFIF’s venner, som stod bag flere arbejdsdage i klubben. Det var dejligt, at vi fik en gruppe mennesker ind i klubben som hjælpere, typisk folk på min egen alder og måske endda ældre end det og som hjalp til med at pudse vinduer, male træværk, fælde træer og buske og meget mere. Tak for den store hjælp, det har stor betydning at vores klubhus og omgivelser fremstår pæne og indbydende.

Goal Station
I august måned fik vi indviet vores nye Goal Station anlæg. En bane som vi allerede har haft stor gavn af og som giver os store muligheder, som vi bør udnytte. Banen blev indviet samme aften, som vores førstehold mødte Vibys Danmarksseriehold og samme dag, hvor vi havde inviteret nogle af klubbens veteraner til en hyggelig eftermiddag med smørrebrød og anekdote-fortællinger i klubhuset. En helt igennem god dag for fodbolden i Fårvang. Omkring Goal Station skal det ikke skjules, at der har været visse indkøringsvanskeligheder og misforståelser, men vi håber, at vi snart har fået det løst. Der skal lyde en stor tak for den flotte opbakning fra rigtig mange, især lokale borgere.

Børne- og ungdomsfodbold samt kvinder
I glædesrusen over seniorfodbolden for herrer skal vi ikke glemme, at vi selvfølgelig igen i 2019 under Jon Linjordets ledelse har haft et 7-mands damehold. Et hold, der godt kunne bruge flere spillere, og vi håber, at der vil blive arbejdet på dette igen i år.

Der har været pæn aktivitet på børne- og ungdomsholdene, selv om vi blankt skal erkende, at vi godt kunne bruge flere medlemmer, blandt andet på pigesiden, men en kæmpestor ros skal gå til de mange stabile trænere, som vi har i klubben og som bare stille og roligt får tingene til at fungere.

Fodboldskole, Nytårskur og Fårvang Cup
Vi har igen i 2019 arrangeret fodboldskole, denne gang i samarbejde med DGI og med Nicki Christiansen som leder, vi forsøger at gentage det i år.

Der har været afholdt Fårvang Cup for børn og det forløb fint. Det samme gælder i store træk for Nytårskuren, dog skal vi have set på den fremtidig struktur for dette stævne. Det har til tider været svært at finde frivillige dommere til stævnet, når nogle af deltagerne har taget tingene lidt for seriøst.

Det skal også nævnes her, at vi igen i 2019 mønstrede hjælpere til oprydning ved Hede Rytmer i Silkeborg.

Cykelsponsorløb
Vi afviklede igen i 2019 cykelsponsorløb og det blev en meget stor succes, formentlig fordi overskuddet, der blev cyklet ind, udelukkende gik til Goal Station. Jeg håber, at vi kan fortsætte dette i 2020 – og så bare med et andet formål.

Afslutning
Til sidst vil jeg opfordre flest mulige til at byde ind i forhold til at løse opgaver omkring vores forening. Byd ind på de områder, hvor I kan og hvor I har jeres kompetencer. Hvis vi er tilstrækkeligt mange kan vi bevare og forbedre vores klub.

En særlig tak vil jeg sende til Per Larsen. En stor tak for mange års samarbejde og særligt omkring din indsats for livet her i og omkring klubhuset og vores Stadionhus. Du er en meget vigtig person for denne forening. Du sørger for at der er åbent på mange forskellige tidspunkter og der er stor forskel på en serie 5-kamp med 5 tilskuere en fredag aften og en Nytårskur i Hallen. Men du sørger altid for at det er muligt at købe en øl – eller to.

Til allersidst en stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen, til vores hovedformand Jan Iversen for en rigtig god indsats. En stor tak til sponsorer, frivillige og alle andre der har støttet klubben. Og endelig: tak for jeres opmærksomhed!